"The psychotherapy situation is a laboratory, an opportunity to look at oneself in a variety of mirrors. Humor allows us to turn the world upside down, to make the familiar strange." Joseph Zinker


KONTAKT

Jeg tilbyr for tiden terapitimer online, men har også mulighet for fysiske møter. 

 For ønsket terapitime: skriv kort hva henvendelsen gjelder, men ingen sensitive opplysninger.

Bruk kontaktskjemaet eller ta kontakt på sms eller e-post for å bestille time.E-post: diacaz@hotmail.com

Telefonnummer
(+47) 40562079