Jeg er utdannet klinisk Gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt høgskole i Oslo. 

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og er forpliktet til å utøve min virksomhet i henhold til Etiske Prinsipper for gestaltterapeuter MNGF og til de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Se foreningens nettside www.ngfo.no for utfyllende informasjon.

Min arbeidserfaring kommer fra forskjellige områder. Jeg er utdannet som lærer og har videreutdanning i ledelse. Jeg gikk gjennom en lang og lærerik prosess før jeg begynte på terapeututdannelsen i 2018. 

Mitt møte med gestaltterapi har vært som å komme hjem. Gjennom gestalten har jeg lært å kjenne etter og finne måter å regulere mine følelser på. 

Jeg jobber som frivillig for SOS nødtelefonen, ved siden av egen praksis.  

Jeg har norsk, rumensk, russisk og engelsk som arbeidsspråk.

 

Kurs, Webinar Og Konferanse: