Diana Cazacu

Gestaltpsykoterapeut MNGF


 • Står du ovenfor valg?
 • Trenger du noen å snakke med?
 • Finner du ikke lenger glede i ting som før gjorde deg glad?

Du er på rett sted! 

Jeg kan hjelpe deg med å finne en ressurs i deg selv. 

Gjennom undersøkende og støttende samtaler du kan oppdage eller se tydeligere det som oppleves uklart eller fastlåst. 

Vi jobber sammen med å utforske hva som skjer med deg her og nå og hvordan du påvirkes og påvirker i dine relasjoner.  

I denne samtalen er det fokus på det du ønsker å jobbe med. Dette kan for eksempel være:

 • Stress i hverdagen
 • Dårlig kommunikasjon med partner, barn eller andre familiemedlemmer
 • Kulturelle forskjeller
 • Negativt selvbilde
 • Mangel på motivasjon
 • Fastlåste mønstre
 • Vanskelige relasjoner
 • Skyld og skam
 • Sorg
 • Ensomhet
 • Angst
 • Vonde minner
 • Grensesetting
 • Forhold til kropp
 • Eksistensielle spørsmål

Min oppgave er å få kontakt med hvordan du har det, slik at jeg kan være til hjelp for deg.  


Fakta og nyttig info

Aksept

07.01.2022

Visste du at du kan velge hvordan du kan håndtere følelsene dine?