Hva er forskjellen mellom psykoterapi og samtale med en venn?

15.03.2021

Kommunikasjon er viktig i livet vårt. Har du pålitelige venner som ikke skal fortelle dine hemmeligheter til noen? Å ha lyttende og støttende venner er gullverdt.


Psykoterapi er ikke det samme som en samtale med en venn eller nær person. Psykoterapeuten vurderer ikke klienten eller hans handlinger. Terapeutens oppgave er ikke å gi råd, veiledning eller trøst, men å hjelpe klienten med å finne en ressurs i seg selv. Gjennom undersøkende og støttende samtaler klienten kan oppdage eller se tydeligere det som oppleves uklart eller fastlåst.

Hver person mange har mange ressurser, styrker, muligheter til å overvinne vanskeligheter i livet sitt. Det finnes også mange bøker om populærpsykologi og selvhjelp. Og mange av dem gir virkelig effektive retningslinjer og teknikker. Disse anbefalingene, øvelsene og teknikkene er upersonlige, fokusert på leserne generelt, og ikke individuelle. Selvfølgelig kan gode bøker hjelpe deg med å forstå hva som skjer med deg, forstå de mulige årsakene til dine vanskeligheter, lære deg å bedre gjenkjenne følelser, men det er ikke nok til personlig endring.