Prateterapi hjelper mot depresjon

21.01.2021

Psykoterapi og andre typer samtaleterapi som ikke bruker antidepressiva eller andre legemidler fungerer mot depresjon. Det kommer frem i en såkalt review-studie, der tidligere forskning på feltet oppsummeres og sammenlignes.

Forskerne har sett på 198 studier, med over 15 000 deltagere, av syv forskjellige samtalebaserte terapiformer. De inkluderer blant annet kognitiv atferdsterapi og psykoterapi.

Alle de syv fungerte omtrent like godt for pasienten, og bedre enn ingen terapi. Forskerne skriver at de syv behandlingsmetodene alle hadde en "lav til moderat" effekt, og anbefaler pasienter å i hvert fall diskutere behandlingsalternativer uten medisiner med sin psykolog.

kilde: forskning.no